by Buldit
Bouwplannen? Wij helpen jou.

Keuring elektrische installatie

Nieuwe elektrische installaties moeten verplicht gekeurd worden. Dat geldt ook voor tijdelijke of gewijzigde installaties. Maar er zijn nog meer situaties waarbij een keuring verplicht is. In dit artikel vind je meer informatie over de keuring van een elektrische installatie en aan welke eisen je moet voldoen. ( Offertes kan je hier online aanvragen )

 

Procedure keuring elektrische installatie

Tijdens de keuring controleert de expert of de installatie voldoet aan alle eisen zoals die in het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties) omschreven staan. Hij controleert of de elektrische schema’s die bij de installatie horen op de juiste wijze opgemaakt zijn. Ook zal de expert een aantal aardings- en isolatiemetingen uitvoeren om te controleren of de installatie op een veilige manier werkt. Verder inspecteert hij nog een aantal andere zaken, zoals de werking van de differentieelschakelaars.

keuring elektrische installatie

 

Verplichte keuring

Wettelijk gezien moet elke elektrische installatie in een wooneenheid eens in de 25 jaar verplicht gekeurd worden. Daarnaast is een keuring verplicht bij:

• Wijzigingen aan een bestaande installatie.

• Uitbreiding van de installatie.

• Aanleg van een nieuwe installatie (nieuwbouw).

• Het aanleggen van een tijdelijke elektriciteitsvoorziening (werfkast).

• Verkoop van een gebouw met een elektrische installatie die dateert van vóór 1 oktober 1981.

• Verzwaring van de installatie.

Een elektrische keuring mag alleen uitgevoerd worden door een erkend controlemechanisme, aangewezen door de minister van energie.

 

Keuringsverslag

Van de keuring van de elektrische installatie wordt een verslag opgemaakt. Wanneer de installatie is goedgekeurd, ontvang je een zogenaamd gelijkvormigheidsverslag. Daarmee kan je aantonen dat de elektrische installatie voldoet aan alle AREI eisen. Het rapport is 25 jaar geldig en in deze periode hoeft de installatie niet meer gekeurd te worden, tenzij deze op wat voor manier dan ook wordt aangepast (uitbreiding, verzwaring, enz.)

installatie elektriciteit keuring

 

Welke voorbereidingen moet ik treffen?

Voordat de keuring plaatsvindt, is het handig om alvast de schema’s van de installatie gereed te leggen. Het gaat hierbij om het eendraadschema (schematische weergave van de elektrische installatie) en het positieschema (gedetailleerde versie van het eendraadschema). De expert die de installatie keurt, heeft deze schema’s nodig en zal controleren of ze overeenstemmen met de installatie. Mocht je niet over deze schema’s beschikken, neem dan contact op met de keurende instantie. In principe hoef je voor de keuring verder geen bijzondere maatregelen te treffen. Zorg ervoor dat de installatie goed toegankelijk is voor de expert. De stroom zal gedurende de inspectie korte tijd onderbroken worden.

 

Tip:

Zorg dat je alle documenten met betrekking tot de elektrische installatie netjes bij elkaar houdt. Dit is vooral belangrijk wanneer er veranderingen aan het systeem plaatsvinden. Zorg dat de schema’s ook bijgewerkt worden en bewaar deze bij de installatie. Bij verkoop of een herkeuring heb je deze nodig!

 

Keuring elektrische installatie: prijs

Een elektrische keuring van een standaard installatie met één elektriciteitsmeter kost gemiddeld 100 tot 150 euro. De keuring neemt ongeveer een half uur tot een uur in beslag. De overheid legt de keuringsinstanties geen vaste tarieven op, waardoor prijzen onderhevig zijn aan concurrentie. Het loont dus de moeite om verschillende offertes van keuringsorganismen met elkaar te vergelijken. Gratis en vrijblijvend offertes aanvragen kan op deze pagina.

elektrische installatie keuring

 

Wat te doen bij afkeuring?

Indien na inspectie blijkt dat de installatie niet in orde is of de schema’s niet kloppen, dan krijg je van de keuringsinstantie gedurende een bepaalde termijn de gelegenheid om de installatie alsnog in orde te laten maken. Je zal hier zelf een elektricien voor moeten inschakelen. Hierna kan je de keuring opnieuw laten uitvoeren. Deze herkeuring kan je laten uitvoeren door hetzelfde controlemechanisme, maar dat is niet verplicht. Je bent vrij om zelf een keuringsinstantie te kiezen, zolang deze maar erkend wordt door de Vlaamse overheid.

 

Keuring elektrische installatie bij verkoop woning

Bij verkoop van een woning ben je verplicht om het keuringsverslag en de bijbehorende schema’s (eendraadschema, positieschema) te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Mocht de installatie zijn afgekeurd, dan wil dat nog niet zeggen dat je de woning niet mag verkopen. Je kan met de koper bijvoorbeeld afspreken dat hij de kosten voor reparatie van de installatie voor zijn rekening neemt.

Meer info over de keuring van de elektrische installatie bij verkoop vind je hier.

Let op: indien je na afkeur besluit om de woning toch te verkopen, dan ben je wettelijk verplicht om de verkoopdatum die op het koopcontract staat door te geven aan het keuringsorganisme dat de installatie eerder heeft afgekeurd. De nieuwe eigenaar van de woning krijgt hierna één jaar de tijd om de elektrische installatie alsnog in orde te brengen en opnieuw te laten keuren.

 

 
Elektriciteitswerken uitvoeren?
Vraag vrijblijvend offertes aan & vergelijk
Lees ook
elektriciteitskeuring
Keuring elektriciteit bij verkoop
elektriciteit leggen
Elektriciteit leggen: werkwijze en prijs
keuringsattest controleur
Keuringsattest elektriciteit
Vernieuwing elektrische installatie
Vernieuwing elektrische installatie
keuringsattest controleur
Keuringsattest elektriciteit
ensuite badkamer
Ensuite badkamer
eps spouwmuurisolatie
EPS spouwmuurisolatie
gevelreiniging en impregneren
Gevelreiniging en impregneren