Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
by Buldit
Bouwplannen? Wij helpen jou.

Premies ramen en deuren 2024

Laatste update: 01-07-2024 – Voor het plaatsen of vervangen van ramen, deuren en beglazing kan je verschillende premies aanvragen. Meer info over de beschikbare premies en de bijhorende premiebedragen en voorwaarden vind je hier.

Ga snel naar:
Beschikbare premies ramen en deuren
Veelgestelde vragen
Vergelijk offertes voor ramen en deuren

 

BELANGRIJK: werk samen met erkende aannemers voor je premie

Wil je aanspraak maken op alle mogelijke premies of subsidies? Dan is het belangrijk om samen te werken met een erkende aannemer. Vrijblijvende offertes en advies van specialisten actief in jouw regio kan je hier aanvragen.

 

Overzicht beschikbare premies ramen en deuren

PremiePremiebedrag
Mijn VerbouwPremie35 - 50% van goedgekeurde facturen
Totaalrenovatiebonus van Fluvius€ 625 tot 4.750
EPC-labelpremie€ 2.500 tot 5.000
Huur- en isolatiepremie beglazing
(voor slecht geïsoleerde huurwoningen)
€ 85 per m² en € 400 per dossier
BurenpremieBENOvatiecoach: € 600 per woning
of wooneenheid / Deelnemers: Mijn VerbouwPremie
voor de uitgevoerde maatregelen

1. Mijn VerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie wordt uitgereikt door de Vlaamse overheid voor renovatie en energiebesparende maatregelen. Wil je profiteren van een premie voor hoogrendementsglas, buitenschrijnwerk, …? Dan vraag je deze premie aan.

LET OP: sinds 2023 gelden er nieuwe inkomensgrenzen voor de Mijn VerbouwPremie. Dit betekent dat je mogelijk binnen een andere inkomenscategorie valt en je maximale premiebedrag hoger is. Neem dan contact op met een specialist.

  • Wat zijn de voorwaarden voor de Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren?

  In principe kan elke eigenaar en investeerder in woon en niet-woongebouwen in aanmerking komen voor een premie voor hoogrendementsglas, zolang het glas is geplaatst in een ruimte die direct of indirect wordt verwarmd. Er zijn wel een paar randvoorwaarden om rekening mee te houden. Een overzicht van de belangrijke aandachtspunten:

  • Gebouw: het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor de premie voor hoogrendementsglas. Een gebouw dat gesloopt en opnieuw gebouwd wordt, komt niet in aanmerking.
  • Laagste en middelste inkomenscategorie: eigenaren die binnen de laagste en middelste inkomenscategorie vallen of verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunnen de premie ook aanvragen voor overige werkzaamheden. Aanvullend aan hoogrendementsglas gaat het dan mogelijk om borstweringen/balustrades, lichtkoepels en dakramen, …
  • Factuur: het totale factuurbedrag moet minimaal € 1.000 (excl. btw) bedragen om in aanmerking te komen voor een premie. Deze premie is nooit hoger dan 50% van het factuurbedrag. De ingeleverde facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn.
  • Isolatiewaarde hoogrendementsglas: wil je een premie voor hoogrendementsglas voor ramen en deuren, dan mag de Ug-waarde van het geplaatste glas maximaal 1,0 W/m²K bedragen. Voor nieuwe volle buitendeuren geldt daarentegen een U-waarde van 2,0 W/m²K.
  • Uitvoerder: de werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer. Ontvang vrijblijvend voorstellen via onze gratis offerteservice.

  LET OP: dit is slechts een opsomming van de belangrijkste voorwaarden. Je vakspecialist informeert je graag verder over de Mijn VerbouwPremie. • Wat zijn de premiebedragen?

  De precieze premie die je ontvangt, is afhankelijk van de aard van het gebouw en de aanvrager:

  • Woning of appartement: max. 50% van de factuur met een maximum van € 5.500 wanneer je tot de laagste inkomenscategorie behoort of een verhuurder bent aan SVK; max. 35% van de factuur met een maximum van € 3.850 wanneer je tot de middelste inkomenscategorie behoort; max. 40% van de factuur met een maximum van € 16 per m² wanneer je tot de hoogste inkomenscategorie behoort of een investeerder bent.
  • Niet-woongebouw: max. 40% van de factuur met een maximum van € 16 per m² (eindfactuur vanaf 2021)

  LET OP: heb je uitsluitend nachttarief en vraag je de premie aan voor hoogrendementsglas en aanvullende werkzaamheden? Dan is de premie verhoogd met € 8 per m², tot maximaal 50% van het factuurbedrag, onafhankelijk van de inkomenscategorie waar je toe behoort. De factuur voor het plaatsen van de beglazing moet dateren van ten vroegste 1 januari 2021. • Hoe de Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren aanvragen?

  De Mijn VerbouwPremie kan je online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer… Een vakspecialist bezorgt je de nodige documenten en kan je helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van professionele plaatsers via de offertepagina.

premies ramen en deuren

 

2. Totaalrenovatiebonus (BENO-pass) van Fluvius

Combineer je de plaatsing van nieuwe beglazing met 2 andere energiebesparende maatregelen? Dan kom je in aanmerking voor een Totaalrenovatiebonus. Hoe werkt het? Als je binnen een periode van 5 jaar minstens 3 premies aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met de installatie van ventilatie), krijg je bovenop deze premies nog een bonus.

  • Wat zijn de voorwaarden voor de Totaalrenovatiebonus?
  • Minstens 3 energiebesparende werken laten uitvoeren: om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je voor minstens 3 energiebesparende werken premies aanvragen en krijgen. Concreet gaat het om dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie of spouwmuurisolatie, kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond, nieuwe beglazing, een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem plaatsen.
  • Type gebouw: het moet gaan om een woning, wooneenheid of woongebouw dat voor 31 december 2005 aangesloten is op het elektriciteitsnet.
  • Datum van de werken: de eindfactuur van de eerste investering moet een datum hebben tussen 2017 en 2020. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie. De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van 5 jaar.


 • Wat zijn de premiebedragen?

  Het bedrag van de bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen:

  • Voor 3 investeringen: € 1.250 voor eengezinswoningen / € 625 voor appartementen
  • Voor 4 investeringen: € 1.750 voor eengezinswoningen / € 875 voor appartementen
  • Voor 5 investeringen: € 2.750 voor eengezinswoningen / € 1.375 voor appartementen
  • Voor 6 investeringen: € 3.750 voor eengezinswoningen / € 1.875 voor appartementen
  • Voor 7 investeringen: € 4.750 voor eengezinswoningen / € 2.375 voor appartementen

  LET OP: dit is een uitdovende premie. Start je nu met je energetische renovatie? Dan kan je geen Totaalrenovatiebonus meer aanvragen, maar wel de EPC-labelpremie. • Hoe de Totaalrenovatiebonus aanvragen?

  De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, zal Fluvius je contacteren. Let op, de eerste investering moet een datum hebben tussen 2017 en 2020.

  LET OP: je komt enkel in aanmerking als de werken uitgevoerd werden door een aannemer. Hij zorgt ervoor dat de werken correct uitgevoerd worden en aan alle voorwaarden voldoen. Vind een vakman in de buurt.

3. EPC-labelpremie bij energierenovatie

Beschik je over een woning met een ondermaatse energieprestatie? Dan kan je een subsidie ontvangen voor werken (met een eindfactuur vanaf 2021) die de energieprestatie van je woning aanzienlijk verbeteren. Het plaatsen van nieuw binnen- en buitenschrijnwerk met isolerende beglazing is daar een onderdeel van.

BELANGRIJK: vanaf 1 januari 2025 valt de EPC-labelpremie onder de Mijn VerbouwPremie. Vanaf dan wordt het ook een inkomensgerelateerde premie. Hou hier rekening mee bij het uitvoeren van je renovatiewerken.

  • Wat zijn de voorwaarden voor de EPC-labelpremie?

  Om aanspraak te kunnen maken op de EPC-labelpremie, moet je renovatieproject beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent eigenaar van de woning of het appartement (de wooneenheid)
  • De huidige EPC-score is ondermaats. Voor woningen is dit label E of F, voor appartementen gaat het over label D, E of F. Een energieprestatiecertificaat dat niet ouder is dan 2019 moet dit aantonen.
  • Je krijgt 5 jaar de tijd om de energieprestatie van je woning aanzienlijk te verbeteren met renovatiewerken, bv. het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas, nieuw buitenschrijnwerk, … Het resultaat van die werken en hun positieve invloed op je energieprestatie, moet je nadien kunnen aantonen met een nieuwe EPC-verslag dat maximaal 12 maanden oud is op het moment van de premie-aanvraag.
  • De EPC labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus.


 • Wat zijn de premiebedragen?

  Het bedrag van de premie wordt berekend aan de hand van je huidige EPC-score en het EPC-label waarnaar je streeft met de werkzaamheden. Een overzicht:

  • Woning met EPC-label E of F: behaalt je woning na de renovatie EPC-label C, dan ontvang je een premie van € 2.500. Bij EPC-label B is dit € 3.750 en bij EPC-label A € 5.000.
  • Wooneenheid (appartement) met EPC-label D, E of F: behaalt je appartement na de renovatie EPC-label B, dan ontvang je een premie van € 2.500. Behaal je EPC-label A, dan ontvang je € 3.750.

  LET OP: voor beschermde afnemers liggen de premiebedragen 20% hoger. Wens je hierover graag meer informatie? Vraag dan vrijblijvend advies aan een vakman. • Hoe de EPC-labelpremie aanvragen?

  De aanvraagprocedure verloopt in 2 stappen:

  • STAP 1 = activatie premie: je kan je online registreren voor de premie bij Fluvius. Daarvoor moet je beschikken over een EPC-verslag waarin het slechte energielabel van je woning vermeld wordt.
  • STAP 2 = uitbetaling premie: na de activatie heb je tot 5 jaar de tijd om de nodige werken uit te voeren Nadien laat je een nieuwe EPC-verslag opstellen als bewijs dat je woning nu beschikt over een betere EPC-score. Dit verslag mag maximaal 1 jaar oud zijn wanneer je de definitieve premie-aanvraag doet.

  LET OP: de EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus, maar wel met de aparte Mijn VerbouwPremies (bv. voor hoogrendementsglas). Je vakman bezorgt je alle nodige documenten voor de premieaanvraag. Vind hier een geschikt vakbedrijf in jouw buurt.

4. Huur- en isolatiepremie

Voor huurwoningen die bewoond worden door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale beglazingsprojecten. Bij zulke projecten begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken. Let wel, het gaat hier louter om het plaatsen van hoogrendementsbeglazing.

  • Wat zijn de voorwaarden voor de huur- en isolatiepremie?

  Om de huur- en isolatiepremie te kunnen aanvragen, moet het gaan om een woning op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van de volgende doelgroepen:

  • Huishouden met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 37.140. Per persoon ten laste mag het inkomen € 1.940 hoger liggen (bedragen 2024).
  • Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • Recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit (beschermde afnemers)
  • In schuldbemiddeling zitten of hulp krijgen van het OCMW bij onbetaalde facturen
  • Een geregistreerde huurovereenkomst hebben van minstens 1 jaar met een maximale huurprijs (niet-geïndexeerd) van € 622,44

  Wanneer deze premie wordt toegekend, mag je verhuurder de huurprijs niet verhogen en het lopende huurcontract niet voortijdig opzeggen. • Wat zijn de premiebedragen?
  Voor de projectpromotor bedraagt de premie € 85 per m², aangevuld met € 400 per dossier. Wanneer de premie voor de projectpromotor niet voldoende is om de kosten van het beglazingsproject te dekken, dan krijgt de eigenaar een factuur met het restsaldo.


 • Hoe de huur- en isolatiepremie aanvragen?
  Bij interesse kan je als huurder of verhuurder contact opnemen met een projectpromotor in de buurt. Na een gesprek en goedkeuring van de verhuurder en huurder worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de werken en financiering. Ofwel voert de projectpromotor de werken zelf uit. Hij moet dan over een erkenning beschikking om de werken te mogen uitvoeren. Ofwel schakelt de projectpromotor een erkend aannemer in.

5. Collectieve renovatiebegeleidingspremie (Burenpremie)

Wil je jouw woning energiezuinig maken, dan kan je samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Zo’n project wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach) en houdt het uitwerken van minstens 1 energiebesparende maatregel in, bijvoorbeeld de plaatsing van nieuwe hoogrendementsbeglazing. Hierbij moet je voldoen aan de voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie.

  • Wat zijn de voorwaarden voor de collectieve renovatiebegeleidingspremie?

  Om aanspraak te maken op de collectieve renovatiebegeleidingspremie, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minstens 10 wooneenheden: er moeten minstens 10 woningen of appartementen deelnemen aan het renovatieproject. Een woongebouw met minstens 10 wooneenheden (bv. appartementsgebouw) telt ook.
  • Minstens 1 energiebesparende maatregel: er moet minstens 1 van de volgende werken uitgevoerd worden: dakisolatie, buitengevelisolatie, vloerisolatie, plaatsen van nieuwe ramen of deuren, plaatsen van een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler, plaatsen van een ventilatiesysteem.
  • Maximaal 2 inschrijvingen per woning: per woning of appartement mag je maximaal 2 keer inschrijven voor een collectief renovatieproject.


 • Wat zijn de premiebedragen?

  Het is de projectbegeleider die de burenpremie van € 600 per woning of wooneenheid krijgt. In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar € 100 per wooneenheid.

  Als deelnemer krijg je geen burenpremie. Je hebt wel recht op de Mijn VerbouwPremie en eventueel een Totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider helpt je bij het aanvragen van deze vergoedingen. • Hoe de burenpremie aanvragen?
  Je kan je als deelnemer inschrijven op de website van Fluvius. Zodra 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een renovatieproject opgestart en een BENOvatiecoach aangesteld.

FAQ over premies voor ramen en deuren 2024

Heb je nog vragen over de verschillende premies voor ramen en deuren in 2024? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze ervaren schrijnwerkers. Ondertussen vind je hieronder nog antwoorden terug op enkele veelgestelde vragen: • Zijn nieuwe ramen en deuren ook interessant zonder subsidie?

  Ja! De nadelen van verouderd schrijnwerk zijn duidelijk: niet alleen heeft dit een invloed op de uitstraling van je woning, maar verouderde ramen en deuren verhogen ook de kans op koudebruggen, condensvorming, … Investeer je in hoogrendementsglas en isolerende raam- en deurkozijnen? Dan verbetert je wooncomfort aanzienlijk en bespaar je op je energiefactuur.

  Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw woning? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een professioneel schrijnwerker actief in jouw buurt. Start hier je aanvraag. • Waar kan ik meer informatie vinden over de beschreven premies?
  Uitgebreide info over de voorwaarden, aanvraagprocedures en uitbetaling van de bovenstaande premies, vind je terug op de website van de Vlaamse overheid. Neig je te verdwalen je in de uitgebreide informatie over al deze premies? Aarzel dan niet om meer info en advies te vragen aan je schrijnwerker. Die is doorgaans heel goed op de hoogte van alle voorwaarden.


 • Waarom laat ik de werken beter uitvoeren door een schrijnwerker?

  Wil je graag genieten van een premie? Dan is samenwerken met een professional een vereiste. Bij de premie-aanvraag moet je een dossier indienen waarin de offertes zijn opgenomen. Een ervaren schrijnwerker staat bovendien garant voor een professionele aanpak op maat van jouw wensen. Zo luistert hij aandachtig naar jouw ideeën en integreert deze dan ook in zijn projectontwerp. Daarnaast gebruikt hij enkel kwalitatieve materialen en plaatst hij de beglazing, ramen en deuren volgens de regels van de kunst.

  In contact komen met een schrijnwerker? Vul dan ons gratis contactformulier in en laat je adviseren door professionals actief in jouw regio. Start hier je aanvraag.

 
Ramen en deuren plaatsen?
Vraag vrijblijvend offertes aan & vergelijk
Lees ook
metalen raam
Metalen ramen: mogelijkheden & prijzen
zelf raam plaatsen
Zelf ramen plaatsen
zwarte ramen woning
Zwarte ramen: mogelijkheden & inspiratie
steellook ramen in zwart
Steellook ramen
houten voordeuren
Houten voordeur
witte aluminium ramen
Witte ramen: mogelijkheden & prijzen
smeedijzeren ramen
Smeedijzeren ramen: info, prijzen & realisaties
blauwe voordeur in pvc materiaal
Pvc voordeur